Top-20 Most Productive Researchers

Top-20 Most Highly Cited Researchers

Top-20 Most Influence Researchers based on H-Index

Top-100 Researcher based on Total Publication

Based on total publication published in Web of Science from 2017-2021.

Researcher Affiliation TP TC CNCI h CI %Cited Doc. in JIF Q1 Q2 Q3 Q4
Yusli, M. N. Universiti Malaya 539 11,905 1.941 51 22.087 92.58 539 450 62 17 10
Zolkapli, Z. Universiti Malaya 538 11,199 1.859 51 20.816 92.38 538 452 61 15 10
Abdullah, W. A. T. Wan Universiti Malaya 536 11,663 1.917 51 21.759 92.16 535 443 64 17 11
Idris, F. Mohamad Universiti Malaya 480 11,550 2.043 51 24.063 95.42 480 404 53 17 6
Ibrahim, Z. A. Universiti Malaya 478 11,737 2.047 51 24.554 94.56 475 399 53 18 5
Idris, F. Mohamad Agensi Nuklear Malaysia 436 10,880 2.098 51 24.954 95.18 436 365 48 17 6
Ismail, Ahmad Fauzi Universiti Teknologi Malaysia 389 4,256 1.047 30 10.941 88.69 305 168 106 25 6
Ali, M. A. B. Md Universiti Malaya 379 10,330 2.164 50 27.256 96.04 379 321 41 16 1
Ali, M. A. B. Md International Islamic University Malaysia 356 9,669 2.153 49 27.160 95.51 356 301 38 16 1
Tiekink, Edward R. T. Sunway University 340 1,429 0.602 14 4.203 65.00 238 21 28 19 170
Show, Pau Loke University of Nottingham Malaysia 336 7,751 2.329 45 23.068 94.94 319 205 75 37 2
Ahmed, I. Universiti Malaya 323 8,839 2.100 46 27.365 96.28 323 279 33 10 1
Mekhilef, Saad Universiti Malaya 248 4,989 1.779 36 20.117 86.29 210 75 71 49 15
Othman, Mohd Hafiz Dzarfan Universiti Teknologi Malaysia 244 3,262 1.171 31 13.369 86.89 199 119 57 21 2
Gopinath, Subash C. B. University of Malaysia Perlis 243 2,137 0.893 24 8.794 77.37 209 78 61 59 11
Sapuan, S. M. Universiti Putra Malaysia 242 5,655 2.871 41 23.368 93.80 191 89 51 27 24
Lam, Su Shiung Universiti Malaysia Terengganu 239 5,535 2.553 43 23.159 93.72 230 197 23 10 0
Islam, Mohammad Tariqul Universiti Kebangsaan Malaysia 237 2,131 1.301 22 8.992 81.01 194 68 69 26 31
Harun, S. W. Universiti Malaya 231 1,433 0.851 18 6.203 82.25 170 14 53 59 44
Jaafar, Juhana Universiti Teknologi Malaysia 225 2,889 1.100 30 12.840 89.78 181 111 49 19 2
Ahmad, H. Universiti Malaya 210 1,438 0.754 18 6.848 89.05 198 22 62 95 19
Jawaid, Mohammad Universiti Putra Malaysia 206 4,761 1.973 34 23.112 83.98 157 95 51 8 3
Ismail, A. F. Universiti Teknologi Malaysia 201 5,060 1.456 38 25.174 90.05 159 103 41 14 1
Shahid, Shamsuddin Universiti Teknologi Malaysia 185 4,233 2.686 39 22.881 94.59 176 63 74 32 7
Bradley, D. A. Sunway University 172 942 1.067 13 5.477 81.40 169 111 46 4 8
Ramesh, S. Universiti Malaya 170 3,054 1.264 29 17.965 92.94 155 69 54 19 13
Khandaker, Mayeen Uddin Sunway University 155 1,238 1.851 16 7.987 87.10 153 69 55 19 10
Sopian, Kamaruzzaman Universiti Kebangsaan Malaysia 154 2,309 1.082 27 14.994 75.97 104 58 25 9 12
Abas, Faridah Universiti Putra Malaysia 153 1,308 0.797 19 8.549 88.89 144 63 58 17 6
Yusuff, I. Universiti Malaya 151 5,084 2.397 42 33.669 97.35 151 132 17 2 0
Sagadevan, Suresh Universiti Malaya 149 1,024 0.944 15 6.872 90.60 137 28 58 36 15
Johan, Mohd Rafie Universiti Malaya 148 1,143 0.712 16 7.723 89.86 139 33 54 38 14
Chellappan, Dinesh Kumar International Medical University Malaysia 148 1,957 1.700 24 13.223 89.86 137 67 42 15 13
El-Shafie, Ahmed Universiti Malaya 147 2,620 2.060 28 17.823 95.92 141 63 55 19 4
Yusup, Suzana Universiti Teknologi Petronas 146 2,822 1.402 28 19.329 94.52 121 71 40 8 2
Tan, Chin Ping Universiti Putra Malaysia 142 1,500 0.956 23 10.563 87.32 137 71 35 22 9
Rahman, Mukhlis A. Universiti Teknologi Malaysia 139 1,791 1.006 23 12.885 89.21 116 64 38 12 2
Haque, Mainul Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 139 1,321 1.271 18 9.504 78.42 44 13 22 7 2
Saidur, R. Sunway University 136 4,678 2.284 38 34.397 93.38 116 87 20 7 2
Rashid, Umer Universiti Putra Malaysia 133 2,179 1.121 26 16.383 90.98 127 49 52 19 7
Hassali, Mohamed Azmi Universiti Sains Malaysia 132 1,066 1.095 19 8.076 83.33 81 18 26 17 20
Ismail, Hanafi Universiti Sains Malaysia 130 626 0.668 12 4.815 84.62 93 13 40 23 17
Jawaid, M. Universiti Putra Malaysia 129 2,864 2.570 31 22.202 95.35 96 51 26 12 7
Tahir, Muhammad Universiti Teknologi Malaysia 128 4,086 2.355 38 31.922 97.66 121 78 42 1 0
Khalid, Mohammad Sunway University 127 1,944 1.372 24 15.307 90.55 110 69 30 8 3
Ahmad, Harith Universiti Malaya 126 700 0.680 12 5.556 90.48 117 27 46 31 13
Mohammad, Abdul Wahab Universiti Kebangsaan Malaysia 123 3,218 1.444 24 26.163 90.24 102 61 22 11 8
Selamat, Ali Universiti Teknologi Malaysia 123 757 0.849 13 6.154 71.54 53 17 29 5 2
Abdullah, Mohd Mustafa Al Bakri University of Malaysia Perlis 122 751 1.466 14 6.156 71.31 70 45 9 16 0
Rusop, M. Universiti Teknologi MARA 121 237 0.517 7 1.959 47.93 26 3 15 6 2
Chin, Kok-Yong Universiti Kebangsaan Malaysia 117 1,600 0.908 22 13.675 93.16 108 47 41 13 7
Sunarso, Jaka Swinburne University of Technology Sarawa 117 2,696 1.096 26 23.043 93.16 108 79 22 7 0
Lee, Yeong Yeh Universiti Sains Malaysia 116 819 1.776 14 7.060 51.72 94 36 43 10 5
Harun, Sulaiman Wadi Universiti Malaya 115 730 0.942 15 6.348 73.91 90 20 39 11 20
Hussein, Mohd Zobir Universiti Putra Malaysia 113 1,414 0.879 19 12.513 91.15 102 52 38 8 4
Shayfull, Z. University of Malaysia Perlis 113 169 0.668 6 1.496 50.44 7 3 1 2 1
Majlis, Burhanuddin Yeop Universiti Kebangsaan Malaysia 112 637 0.670 14 5.688 81.25 63 11 24 16 12
Mohamed, Abdul Rahman Universiti Sains Malaysia 112 2,334 1.494 26 20.839 91.07 101 42 42 10 7
Ramayah, T. Universiti Sains Malaysia 110 1,740 1.933 24 15.818 85.45 62 24 16 19 3
Chan, Kok-Gan Universiti Malaya 110 1,660 1.561 22 15.091 93.64 104 54 28 16 6
Latif, Mohd Talib Universiti Kebangsaan Malaysia 110 1,340 1.294 19 12.182 81.82 100 46 33 15 6
Wahab, Roswanira Abdul Universiti Teknologi Malaysia 110 1,172 0.927 19 10.655 86.36 77 25 26 12 14
Ahmed, Naser M. Universiti Sains Malaysia 108 747 0.822 14 6.917 91.67 103 26 39 27 11
Abdullah, Luqman Chuah Universiti Putra Malaysia 108 1,187 0.928 18 10.991 89.81 97 35 39 17 6
Ling, Tau Chuan Universiti Malaya 108 3,487 1.929 32 32.287 97.22 106 61 31 9 5
Sopian, K. Universiti Kebangsaan Malaysia 107 2,203 1.642 26 20.589 87.85 83 42 27 10 4
Ikhwanuddin, Mhd Universiti Malaysia Terengganu 107 868 1.359 17 8.112 87.85 89 50 16 14 9
Kilicman, Adem Universiti Putra Malaysia 107 659 1.160 14 6.159 78.50 73 37 23 7 6
Lai, Chin Wei Universiti Malaya 105 1,364 0.926 23 12.990 89.52 86 24 45 13 4
Shafie, Sharidan Universiti Teknologi Malaysia 102 950 1.070 16 9.314 78.43 55 21 23 6 5
Faruque, Mohammad Rashed Iqbal Universiti Kebangsaan Malaysia 101 723 0.881 14 7.158 85.15 95 30 32 15 18
Pradhan, Biswajeet Universiti Kebangsaan Malaysia 99 612 1.851 14 6.182 83.84 97 43 47 5 2
Jose, Rajan Universiti Malaysia Pahang 98 2,474 1.506 25 25.245 93.88 88 59 23 5 1
Ramachandaramurthy, Vigna K. Universiti Tenaga Nasional 98 1,602 1.594 24 16.347 86.73 66 30 24 10 2
Matori, Khamirul Amin Universiti Putra Malaysia 98 1,125 0.963 19 11.480 92.86 94 36 37 13 8
Khoo, Michael B. C. Universiti Sains Malaysia 97 949 1.109 18 9.784 92.78 96 26 16 29 25
Soh, Ping Jack University of Malaysia Perlis 96 588 0.652 12 6.125 67.71 62 15 17 25 5
Shaari, Khozirah Universiti Putra Malaysia 96 621 0.695 14 6.469 84.38 90 32 36 15 7
Kow, Chia Siang International Medical University Malaysia 96 693 2.031 13 7.219 78.12 90 26 35 19 10
Kamarulzaman, Adeeba Universiti Malaya 96 1,108 1.185 17 11.542 80.21 91 54 16 13 8
Ishak, M. R. Universiti Putra Malaysia 95 3,045 3.327 32 32.053 94.74 71 33 17 10 11
Jamal, Rahman Universiti Kebangsaan Malaysia 94 894 0.650 18 9.511 80.85 86 34 31 12 9
Ghoshal, S. K. Universiti Teknologi Malaysia 94 1,097 0.926 18 11.670 88.30 88 44 35 7 2
Abdullah, Siti Rozaimah Sheikh Universiti Kebangsaan Malaysia 94 1,434 1.470 22 15.255 90.43 74 54 10 7 3
Mokhlis, Hazlie Universiti Malaya 93 1,037 1.003 18 11.151 78.49 77 20 28 12 17
Khan, Amer Hayat Universiti Sains Malaysia 93 435 0.644 12 4.677 82.80 58 9 24 11 14
Lee, See Mun Sunway University 92 150 0.350 5 1.630 63.04 82 2 2 1 77
Abdullah, Jafri Malin Universiti Sains Malaysia 92 372 0.578 9 4.043 63.04 36 11 12 5 8
Darus, Maslina Universiti Kebangsaan Malaysia 92 459 2.380 11 4.989 72.83 47 26 14 7 0
Shahar, Suzana Universiti Kebangsaan Malaysia 92 637 0.879 14 6.924 84.78 84 30 28 15 11
Hashim, U. University of Malaysia Perlis 92 1,328 4.111 15 14.435 61.96 28 5 11 7 5
Taufiq-Yap, Yun Hin Universiti Putra Malaysia 92 1,954 1.419 25 21.239 95.65 88 42 32 13 1
Acharya, U. Rajendra Universiti Malaya 91 6,796 4.837 41 74.681 96.70 88 28 51 8 1
Chaiyakunapruk, Nathorn Monash University Sunway 91 1,276 0.866 21 14.022 94.51 87 45 30 9 3
Hayati, Firdaus Universiti Malaysia Sabah 90 73 0.242 4 0.811 38.89 25 3 2 17 3
Ahmad, Zainal Arifin Universiti Sains Malaysia 90 735 0.751 16 8.167 78.89 64 27 15 15 7
Yusof, Nor Azah Universiti Putra Malaysia 90 1,072 1.027 18 11.911 93.33 82 30 36 14 2
Hashim, Ishak Universiti Kebangsaan Malaysia 90 1,149 2.197 19 12.767 86.67 78 37 28 9 4
Moniruzzaman, Muhammad Universiti Teknologi Petronas 90 1,524 1.634 24 16.933 97.78 76 56 11 5 4
Lee, Learn-Han Monash University Sunway 89 1,485 3.205 22 16.685 89.89 86 54 27 3 2